top of page
Buffalo-en-Rhino-aanzicht-low-res.jpg

Economisch slim energie regelen

Nederland is al geruime tijd bezig met een inhaalslag op het gebied van groene energie. De uitdaging met groene energie is dat het aanbod en de vraag doorgaans niet zijn afgestemd op elkaar. Daarnaast is ons elektriciteitsnetwerk en dan met name de knooppunten, doorgaans niet berekend op een omvangrijke (terug) levering. Onder goede weercondities kan het maximum gemakkelijk worden overschreden door een wind- en zonnepark van omvang. Een capacitieve uitbreiding van netwerk is kostbaar (tientallen miljoenen euro’s), evenals het verlies van energie als hierdoor niet alle beschikbare energie wordt ingewonnen en/of benut.

Het automatiseringsteam van Managed Grid heeft in samenwerking met Giga StorageInnax, ENGIE. GWInfra, M3 GroupSolarfields en Infuze, een slimme energie grid oplossing uitgewerkt. Deze oplossing maakt het mogelijk om zonder capacitieve uitbreiding van het netwerk, de inwinning en levering van energie economisch, efficiënt en veilig te regelen. Het slim regelen betreft enerzijds het inspelen op de behoefte uit de energiemarkt en het bufferen van overcapaciteit in batterijen ter grote van zeecontainers met een capaciteit van maar liefst 12 MWatt. Anderzijds als er energie behoefte is het slim regelen van de energiewinning in de parken zodanig dat het netwerk niet wordt overbelast. Om dit te kunnen doen, wordt veel operationele informatie betreffende de levering van energie en de temperatuur van de diverse installaties ingewonnen.

In zijn totaliteit kan deze operationele informatie oplopen tot wel 4.000 verschillende waarden per seconde (350 miljoen per dag). Deze dienen op de seconde te worden geanalyseerd en waar nodig zal de inwinning daarop worden bijgestuurd. Managed Grid heeft Infuze benaderd om deze hoeveelheid informatie in te winnen bij de meters en controllers in het grid en deze vervolgens beschikbaar te stellen voor analyse en bijsturing.

In een solution shaping sessie heeft Pim in één dag met het automatiseringsteam een oplossing uitgewerkt op basis van een time series database (InfluxDB). Dit is dermate goed bevallen dat we meteen ook hebben doorgepakt en onze partner JDriven hebben gevraagd om de oplossing te realiseren.

De oplossing is inmiddels niet alleen toegepast op het wind- en zonnepark in Oost Flevoland, maar ook op het duurzame bedrijventerrein de Ecofactorij te Apeldoorn.

Naast de maatschappelijke waarde van deze projecten is het erg mooi om te zien hoe met een relatief klein team een groot verschil kan worden gemaakt. In slechts 1 dag hebben we met een multidisciplinair team een oplossing voor het vraagstuk uitgedacht. In de realisatie hebben we meteen de focus aangebracht op het duidelijk in kaart brengen van alle informatie voor sturing en het robuust maken van de oplossing tegen verstoringen. Met deze aanpak was de oplossing relatief snel gemaakt en uiterst stabiel gebleken.

bottom of page