top of page
Rabodark_23410e26-2842-488c-b100-ba4fe8a79aaf.jpg

“Lift and Shift” the proper way

Als bij uitstek maatschappelijk betrokken bank is de Rabobank met een duidelijke missie om de wereld beter te maken om mooie klant om voor te werken. Als online leenspecialist levert Freo al sinds 2007 persoonlijke leningen en is sinds kort zelfs de enige partij die het gehele aanvraagproces digitaal kan afhandelen. Een echte best-of-breed die samen met andere Financial Services van DLL sinds medio 2017 een direct onderdeel aan het worden zijn van de Rabobank.

Met als doel om dit jaar de volledige integratie af te ronden moet echt letterlijk ieder lijntje tussen de IT van DLL en de Rabobank zijn doorgeknipt. Concreet betekent dit dat de IT voor meerdere volledige business lijnen from the group up opnieuw moeten worden opgebouwd binnen de Rabobank conform de standaarden, eisen en best practices van de Rabobank. Een groot onderdeel daarvan is de migratie van applicaties, teams en processen naar het toepassen van DevSecOps; daarbij sterk leunend op automatisering, compliance en traceability van alle bij changes betrokken processen.

Als onderdeel van een dedicated team van technisch specialisten (frontrunners) heeft Robbert in de rol van infrastructure architect verschillende feature teams geholpen bij het vormgeven van de nieuwe OTAP omgevingen en processen voor Consumer Finance. De aanpak hierin laat zich het best omschrijven als een mix tussen learning by example (zelf het voortouw) en coaching op de gebieden waar de feature teams zelf al wat comfortabeler zijn. Zodat de teams op een efficiënte manier worden ondersteunt bij initiële inrichting van alle benodigde infrastructurele en procedurele zaken. Gecombineerd met kennisdeling over het hoe en waarom achter de nieuwe infrastructuur en DevSecOps processen. Voor de betrokken teams is de kennis en verantwoordelijkheid voor de infrastructuur en technische operatie namelijk nog nieuw. Naast de initiële inrichting en kennisoverdracht speelde het coachen van feature teams bij het effectief gebruiken en doorontwikkelen van de DevSecOps processen een belangrijke rol.

1554739596985[1].jpg

Ook hebben we de te migreren software zelf doorgelicht op fitheid t.o.v. de opnieuw bepaalde kwaliteitseisen en de daarbij gekozen doelarchitectuur. Waar nodig is bijgestuurd door in een gesprek met het feature team de problemen te verkennen en oplossingen aan te dragen. Zodat er tijdig en met gemeenschappelijk visie tot een oplossing wordt gekomen die toekomstvast en compliant is. Dat is dan ook gelijk het grote verschil met een standaard “Lift and Shift” waarin eigenlijk nauwelijks meerwaarde wordt gecreëerd. 

Door de succesvolle afronding van de migratie van de solutions naar de infrastructuur en DevSecOps processen van de Rabobank kan er voorgoed afscheid worden genomen van de oude infrastructuur en kunnen de eindgebruikers eindelijk alle processen bedienen vanuit één KA omgeving. De solutions zelf draaien nu op allen op een horizontaal schaalbare en via automatische processen te beheren omgeving.

bottom of page